אדום על צהוב. מבחר מאוסף פרטי

Red over Yellow. A Selection from a Private Collection

Tel Aviv Museum of Art, Tel Aviv, Israel

21 June 2017 – 25 November 2017

1 作品

排列依据