Gerhard Richter. Landschaften

Gerhard Richter: Landscapes

Städtisches Museum Leverkusen, Schloss Morsbroich, Leverkusen, Germania

01 aprile 1974 - 28 aprile 1974