Gerhard Richter. Landschaften

Gerhard Richter: Landscapes

Städtisches Museum Leverkusen, Schloss Morsbroich, Leverkusen, Germania

01 Aprile 1974 – 28 Aprile 1974