Gerhard Richter. Landschaften

Gerhard Richter: Landscapes

Städtisches Museum Leverkusen, Schloss Morsbroich, Leverkusen, Allemagne

01 Avril 1974 – 28 Avril 1974