Duitse Kuns van die Sestiger Jare

German Art of the Sixties

, ,

08 August 1972 - 30 November -0001