Duitse Kuns van die Sestiger Jare

German Art of the Sixties

from August