Hundert Hoffnungen: Protest und Vorstadtidyll

Cent Espoirs: Le Protêt et l'Idylle Suburbaine

Sprengel Museum Hannover, Hanovre, Allemagne

05 December 2017 - 25 February 2018