What Would I Be Without You…

Galerie Hlavního Města Prahy (City Gallery), Prague, Czech Republic

04 July 2006 – 22 October 2006