Brennpunkt Düsseldorf 1962–1987: Joseph Beuys og hans elever

Focus on Düsseldorf 1962–1987: Joseph Beuys and his Students

Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, Denmark

25 September 1987 - 08 November 1987

1 Related publications

Title Author Date
Brennpunkt Düsseldorf, 1962-1987 Wiese, Stephan von 1987