Pro Lidice. 52 Künstler aus Deutschland

Pro Lidice: 52 Artists from Germany

Kunsthalle zu Kiel, Kiel, Germany

27 September 1998 – 22 November 1998

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期
Pro Lidice. 52 umĕlců z Nĕmecka = 52 Künstler aus Deutschland Block, René  1997