Kijken naar de werkelijkheid: amerikaanse hyperrealisten, europese realisten

Kijken naar de werkelijkheid: American Hyperrealists, European Realists

Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam, The Netherlands

01 June 1974 – 18 August 1974

1 作品

排列依据

1 篇相关文献

标题 作者 日期

出版社

Boymans-van Beuningen, Rotterdam (1974)

图书资料

装订方式未知, 140 页

语言

荷兰语

种类

群展

展览

Kijken naar de werkelijkheid. Amerikaanse hyperrealisten. Europese realisten Abadie, Daniel  1974