Duitse Kuns van die Sestiger Jare

German Art of the Sixties

15 May 1972 - 02 July 1972