Duitse Kuns van die Sestiger Jare

German Art of the Sixties

18 July 1972 - 13 August 1972