Duitse Kuns van die Sestiger Jare

German Art of the Sixties

15 March 1972 - 30 April 1972